Enerji Satış

Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakalım

6446 Sayılı Elektrik Enerjisi Kanunu ile 2013 yılında yayınlanan yönetmelik ile 2400 kWh yıllık kullanımı olan Elektrik Enerjisi Kullanıcıları kendi elektrik tedarikçilerini seçme özgürlüğüne sahipler. Böylelikle elektrik ihtiyaçlarını temiz enerji üretimi yapan firmalardan sağlayabilirler.
Bu tüketiciler Türkiye’nin herhangi bir yerinde olabilirler ve toplam elektrik tüketim değerlerinin yıllık 5000 kWh ’i geçmesi Serbest Tüketici olmaları için yeterlidir (Bütün Elektrik Aboneliklerinin aynı firma veya şahıs adına kayıtlı olması şartı ile). Tüketiciler piyasadaki Elektrik Enerjisi Üreticilerinden tenzilatlı Elektrik Enerjisi alma hakkına sahip olmakta olup söz konusu tenzilat   kullanım rakamlarınıza ve kullanım şeklinize bağlı olarak değişmektedir. Size uygulayabileceğimiz indirim oranını öğrenebilmek için ilişikteki formu doldurup tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Neden Bereket Enerji ?

DAHA UCUZ ELEKTRİK

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yaptığımız için doğalgaz ve kur artışlarından etkilenmeden daha ucuz ve sürdürülebilir enerji sunmaktayız.

GÜVENİLİR VE GÜÇLÜ

1995 yılından bu yana sektörün öncüsü olan Bereket Enerji 10.000 çalışanı ve iş ortaklarının güveniyle Türkiye’nin elektriğinin %10’nunu dağıtarak sektördeki yerini sağlamlaştırmıştır.

SEKTÖRE ÖZEL ÇÖZÜMLER

Alanında uzman kadrosuyla enerji maliyetlerinizi en aza indirerek, sanayiye özgü çözümler üretiyoruz.

2100 MW KURULU GÜÇ

2100 MW kurulu gücü ile sektörün önde gelen firmaları arasında yer almaktadır.

DOĞA DOSTU

Enerji tüketiminizi çevreci kaynaklardan sağlayarak gelecek nesilleri korursunuz. Böylelikle Temiz Enerji Sertifikası da almaya hak kazanmış olacaksınız.

En Deneyimli Firma

Deneylimli personeliyle kendi fizibilite raporlarını hazırlamakta ve enerji santrallerinin tasarımını, inşaatını, montajını ve işletimini kendisi yapmaktadır.

Enerji Sektöründe, Biz Yaparız Fikrini Yaydık

1995’te Bereket çayı üzerine Türkiye’nin hidroelektrik enerji santralini kuran ilk özel eneji şirketiyiz.

Yerli ve Yenilenebilir

Hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal ve çöp gazı gibi yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreten, üretim portföyü en geniş özel şirketiz.

Hazırlanması Gereken Evraklar

Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz

Tarafımıza verilmesi gereken bilgiler ve evraklar ;

  • Bağlı bulunulan dağıtım bölgesinden veya serbest tüketici ise eski tedarikçisinden borcu olmadığına dair kontrol yapılması portföye giriş esnasında problem olmaması açısından gereklidir.
  • Kullanılan Elektrik Sayacının 22.04.2011 Tarihinde son hali yayımlanan “Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ” ‘e uygun olma durumu kontrol edilmelidir.
  • Formlar ve Sözleşmeye imza atan yetki veya yetkililere ilişkin yetki belgesinin fotokopisi ve imza sirküleri,
  • Şahıs aboneliklerinde kimlik fotokopisi,
  • Portföye alınacak abone(ler) için son ay Elektrik Faturası fotokopisi, – Tarafınıza ileteceğimiz “Portföye Alma Bilgi Formu” eksiksiz doldurulmalı,
  • Tarafınıza iletilen Cari Talep Formu eksiksiz doldurulmalı,
  • Tarafınıza iletilen Teminat Güvence Bedeli formunda tarafımıza verilmesi uygun görülen teminat şekli işaretlenerek Islak İmzalı ve Kaşeli olarak yukarıdaki form ve belgelerle birlikte tarafımıza iletilmelidir.
  • Tarafımızdan “Portföye Alma Bilgi Formunda” bulunan bilgiler kullanılarak hazırlanan IA02 formu ıslak imzalı ve kaşeli olarak tarafımıza iletilmelidir.

 

Sözleşme İmzalama Aşaması ;

  • Portföye giriş için gerekli evrakların tarafımıza ulaştırılmasını takiben tarafımızdan size iletilen 2 nüsha sözleşme ıslak imzalı ve kaşeli olarak tarafınıza iletilir.
  • Sözleşmede de belirtildiği üzere 2 aylık kullanım bedeli kadar Teminat Mektubu veya anlaşmalı bankalardan herhangi biri ile yapılan 2 aylık kullanım bedeli kadar Kredili Mevduat Hesabı anlaşması onayını müteakip sözleşmenizin sizde kalacak nüshası tarafınıza teslim edilir.