Başvurular

Başvuracağınız konuya ait linkteki dökümanları doldurup bize gönderebilirsiniz

Sıkça Sorulan Sorular

  • All
  • Lise Staj Başvurusu
  • Öğrenci Bursları
  • Üniversite Staj Başvurusu

Bursiyerin durumunda değişiklik olması halinde belgelemek zorundadır. Bursiyerlerimiz okudukları her yıl için, belirtilen tarihler arasında güncel transkriptini ve öğrenci belgesini göndermekle yükümlüdür.

Öğrenci değişim programı ile yurtdışı eğitim programına (Erasmus vb) giden ve dönüşte kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, istenen belge ve bilgilerin iletilmesi halinde yurt dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

Burslar, Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince öğrencinin banka hesabına havale edilir.

Geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmemektedir.

İstenen bilgi ve belgelerin zamanında iletilmemesi,
Beyandan farklı evrak tesliminin yapılması,
Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almış olması,
Transkript ve gerekli diğer güncellemelerin zamanında yapılmaması,
Bursiyerin yıl sonu transkript ortalamasının 2,01′ den az ve 2’den fazla başarısız dersin olması durumunda,
Burs ödemesinin durdurulması veya tamamen iptaline gerekçe olur.

Hayır, belgeler belirtilen güne kadar eksiksiz teslim edilmelidir. Daha sonra belge tamamlamak gibi bir durum söz konusu olmamaktadır.
Belgelerimi gönderdim ama bursiyer seçilmedim, belgelerimi iade ediyor musunuz?
Burs sonucuna ilişkin olumlu yanıt alınmadan gönderilmiş belgeler iade edilmemektedir.

İlgili Burs kontenjanına giren öğrencilerimizin e-posta adreslerine bilgi maili gönderildikten sonra evraklar 15 gün içinde İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne kargo ile veya elden teslim edilmelidir.

Sınav sonuç belgesi fotokopisi,
Ara sınıfta olup ilk müracaatlar için öğrenci belgesi ve transkript belgesi,
Öğrencinin bir adet fotoğrafı,
Nüfus kayıt örneği,
Aile çalışanlarının maaş bordrosu,
Emeklilerden emekli cüzdan fotokopisi,
Babanın veya annenin işsiz olması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumundan Ticaret Odası’nda kayıtlı olmadığına dair belge,
Adli sicil kaydı,
Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi,
İkametgâh belgesi,
Ev kira ise kira kontratı fotokopisi,
Tapudan ailesi üzerinde kayıtlı mal olup olmadığını gösterir yazı,
Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi,
İş Bankası hesap cüzdanı fotokopisi,
Burs Taahhütnamesinin imzalı bir nüshası.

Başvuru sonuçları Komisyon tarafından değerlendirme yapıldıktan sonra adayların e-posta adreslerine bilgilendirme mesajı ile gönderilir.

Şirket tarafından burs verilecek öğrenciler şirketin Burs Değerlendirme ve Tespit Komisyonu tarafından Burs Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre değerlendirilir.

Başvuru sürecimiz hazırlık okuyacak öğrenciler için de aynıdır. Bursiyer kabul edilmeniz durumunda, ara dönem transkript belgesi gönderemiyorsanız, yıl sonu alacağınız Başarı Belgesi ile Öğrenci Belgenizi göndermeniz yeterli olacaktır.

Evet verilebilir, başvuruda bulunabilirler.

Evet, ara sınıf öğrencileri de burs başvurusunda bulunabilirler.

T.C Vatandaşı olmak,
Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
Ara sınıflar için; Genel Başarı Ortalaması 4 üzerinden en az 2.01 olup bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmış olmak.(Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 2 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmektedir.)

Burs başvuruları her yıl 15 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında bereketenerji.com.tr adresindeki ilana başvurularak online olarak yapılır.

Bereket Enerji Grubu bünyesinde staj yapan stajyerler, belirlenmiş veya yeni tanımlanacak yükümlülüklere uymak zorundadırlar.
Stajyerler, staj yerlerinde kendilerine verilen işleri zamanında ve istenilen şekilde eksiksiz olarak yapmakla sorumludurlar.
Stajyerler, staj yerlerinde her türlü araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına özen gösterirler.
Stajyerlerin, staj yaptığı bölümün yöneticisinden izin almadan devamsızlık yapma hakkı yoktur. Ancak mazereti uygun bulunan durumlar için staj yeri bölüm yöneticisi tarafından izin verilir.
Stajyerler, teorik eğitimlerini aldıkları konulara ilişkin olarak bilgi becerilerini geliştirmek ve tecrübe kazanmak amacıyla saha çalışmalarına katılabileceklerdir. Bu öğrenciler için 4857 sayılı İş Kanun ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin kanun, tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümlere uymakla yükümlüdürler. Bu çerçevede stajyer öğrencilerin yükümlülüğü çalışmaları izlemekle sınırlıdır.
Şantiyeler, fabrikalar ve işletmeler bünyesinde görev yapan stajyerler sahaya çıktığı işyerinin yetkilisi veya şefi sorumluluğunda olup işyeri mevzuatı, çalışma mevzuatı, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili yönergeler doğrultusunda emir ve talimatları ile hareket etmek zorundadırlar.
Stajyerler İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kurulunda belirlenmiş olan koruyucu güvenlik elbiseleri ve yalıtkan ayakkabı yanı sıra tüm iş güvenliği kıyafet, araç, gereç ve malzemelerini kullanmakla yükümlüdürler.
Stajyerler sahada oldukları süre içerisinde baretsiz dolaşmayacaklardır.
Stajyerler; Üniversitelerin, MYO, Meslek Liselerinin yetkilileri tarafından onaylanmış “Staj Defteri” edinmekle yükümlüdürler.
Staj süresince staj programına uygun olarak yürüttüğü çalışmalarını, günü gününe bu deftere işlemek ve staj yerindeki yöneticiye imzalatmalıdırlar.
Staj süresince şirket Disiplin Yönetmeliği’ne uymakla yükümlüdürler.
Aksi halde stajyer öğrencilerin stajyerliğine son verilerek, bu durum ilgilinin Üniversitesine veya MYO’ na bildirilir. Ayrıca o güne kadar tamamlamış olduğu çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.
Staj süresi sonunda ” Staj Değerlendirme Formu ” online olarak doldurulup İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından mülakat veya yapılan sınav sonuçlarına göre staj başvuruları değerlendirilir.
Staja kabul edildiği halde belirtilen tarihte staja başlamayan / evrak teslimi yapmayan adaylar ikinci kez staj başvurusunda bulunamazlar.
Kontenjan nedeniyle staja kabul edilemeyenler, ikinci kez aynı veya farklı alanda başvuruda bulunabilir.
Başvuru sonuçları adayların e-posta adreslerine bilgilendirme mesajı ile gönderilir.

Bereket Enerji Grubu bünyesinde staj yapacakların; staja başlayacakları tarihte Ön Lisans, Lisans veya yurtdışında bunlara denkliği kabul edilmiş yükseköğretim kurumları öğrencisi olmaları şartı aranır.

Bereket Enerji Grubu bünyesinde staj yapan stajyerler, belirlenmiş veya yeni tanımlanacak yükümlülüklere uymak zorundadırlar.
Stajyerler, staj yerlerinde kendilerine verilen işleri zamanında ve istenilen şekilde eksiksiz olarak yapmakla sorumludurlar.
Stajyerler, staj yerlerinde her türlü araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına özen gösterirler.
Stajyerlerin, staj yaptığı bölümün yöneticisinden izin almadan devamsızlık yapma hakkı yoktur. Ancak mazereti uygun bulunan durumlar için staj yeri bölüm yöneticisi tarafından izin verilir.
Stajyerler, teorik eğitimlerini aldıkları konulara ilişkin olarak bilgi becerilerini geliştirmek ve tecrübe kazanmak amacıyla saha çalışmalarına katılabileceklerdir. Bu öğrenciler için 4857 sayılı İş Kanun ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin kanun, tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümlere uymakla yükümlüdürler. Bu çerçevede stajyer öğrencilerin yükümlülüğü çalışmaları izlemekle sınırlıdır.
Şantiyeler, fabrikalar ve işletmeler bünyesinde görev yapan stajyerler sahaya çıktığı işyerinin yetkilisi veya şefi sorumluluğunda olup işyeri mevzuatı, çalışma mevzuatı, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili yönergeler doğrultusunda emir ve talimatları ile hareket etmek zorundadırlar.
Stajyerler İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kurulunda belirlenmiş olan koruyucu güvenlik elbiseleri ve yalıtkan ayakkabı yanı sıra tüm iş güvenliği kıyafet, araç, gereç ve malzemelerini kullanmakla yükümlüdürler.
Stajyerler sahada oldukları süre içerisinde baretsiz dolaşmayacaklardır.
Stajyerler; Üniversitelerin, MYO, Meslek Liselerinin yetkilileri tarafından onaylanmış “Staj Defteri” edinmekle yükümlüdürler.
Staj süresince staj programına uygun olarak yürüttüğü çalışmalarını, günü gününe bu deftere işlemek ve staj yerindeki yöneticiye imzalatmalıdırlar.
Staj süresince şirket Disiplin Yönetmeliği’ne uymakla yükümlüdürler.
Aksi halde stajyer öğrencilerin stajyerliğine son verilerek, bu durum ilgilinin MYO’ na veya Meslek Lisesi’ne bildirilir. Ayrıca o güne kadar tamamlamış olduğu çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından mülakat veya yapılan sınav sonuçlarına göre staj başvuruları değerlendirilir.

Staja kabul edildiği halde belirtilen tarihte staja başlamayan / evrak teslimi yapmayan adaylar ikinci kez staj başvurusunda bulunamazlar.

Kontenjan nedeniyle staja kabul edilemeyenler, ikinci kez aynı veya farklı alanda başvuruda bulunabilir.

Başvuru sonuçları adayların e-posta adreslerine bilgilendirme mesajı ile gönderilir.

Bereket Enerji Grubu, bünyesinde bölümlerin yıl içinde stajyer gereksinimlerini karşılamak ve öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve yeteneklerini pekiştirmeleri amacıyla staj taleplerini karşılamaktadır. Staj başvuruları bereketenerji.com.tr sayfasında açılmış olan ilan üzerinden online olarak başvuru yapılır.

Bereket Enerji Grubu bünyesinde staj yapacakların; staja başlayacakları tarihte Lise, Meslek Lisesi veya yurtdışında bunlara denkliği kabul edilmiş kurumların öğrencisi olmaları şartı aranır.

Bereket Enerji Grubu bünyesinde staj yapan stajyerler, belirlenmiş veya yeni tanımlanacak yükümlülüklere uymak zorundadırlar.
Stajyerler, staj yerlerinde kendilerine verilen işleri zamanında ve istenilen şekilde eksiksiz olarak yapmakla sorumludurlar.
Stajyerler, staj yerlerinde her türlü araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına özen gösterirler.
Stajyerlerin, staj yaptığı bölümün yöneticisinden izin almadan devamsızlık yapma hakkı yoktur. Ancak mazereti uygun bulunan durumlar için staj yeri bölüm yöneticisi tarafından izin verilir.
Stajyerler, teorik eğitimlerini aldıkları konulara ilişkin olarak bilgi becerilerini geliştirmek ve tecrübe kazanmak amacıyla saha çalışmalarına katılabileceklerdir. Bu öğrenciler için 4857 sayılı İş Kanun ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin kanun, tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümlere uymakla yükümlüdürler. Bu çerçevede stajyer öğrencilerin yükümlülüğü çalışmaları izlemekle sınırlıdır.
Şantiyeler, fabrikalar ve işletmeler bünyesinde görev yapan stajyerler sahaya çıktığı işyerinin yetkilisi veya şefi sorumluluğunda olup işyeri mevzuatı, çalışma mevzuatı, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili yönergeler doğrultusunda emir ve talimatları ile hareket etmek zorundadırlar.
Stajyerler İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kurulunda belirlenmiş olan koruyucu güvenlik elbiseleri ve yalıtkan ayakkabı yanı sıra tüm iş güvenliği kıyafet, araç, gereç ve malzemelerini kullanmakla yükümlüdürler.
Stajyerler sahada oldukları süre içerisinde baretsiz dolaşmayacaklardır.
Stajyerler; Üniversitelerin, MYO, Meslek Liselerinin yetkilileri tarafından onaylanmış “Staj Defteri” edinmekle yükümlüdürler.
Staj süresince staj programına uygun olarak yürüttüğü çalışmalarını, günü gününe bu deftere işlemek ve staj yerindeki yöneticiye imzalatmalıdırlar.
Staj süresince şirket Disiplin Yönetmeliği’ne uymakla yükümlüdürler.
Aksi halde stajyer öğrencilerin stajyerliğine son verilerek, bu durum ilgilinin MYO’ na veya Meslek Lisesi’ne bildirilir. Ayrıca o güne kadar tamamlamış olduğu çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından mülakat veya yapılan sınav sonuçlarına göre staj başvuruları değerlendirilir.

Staja kabul edildiği halde belirtilen tarihte staja başlamayan / evrak teslimi yapmayan adaylar ikinci kez staj başvurusunda bulunamazlar.

Kontenjan nedeniyle staja kabul edilemeyenler, ikinci kez aynı veya farklı alanda başvuruda bulunabilir.

Başvuru sonuçları adayların e-posta adreslerine bilgilendirme mesajı ile gönderilir.

Bereket Enerji Grubu, bünyesinde bölümlerin yıl içinde stajyer gereksinimlerini karşılamak ve öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve yeteneklerini pekiştirmeleri amacıyla staj taleplerini karşılamaktadır. Staj başvuruları bereketenerji.com.tr sayfasında açılmış olan ilan üzerinden online olarak başvuru yapılır.

Bereket Enerji Grubu bünyesinde staj yapacakların; staja başlayacakları tarihte Lise, Meslek Lisesi veya yurtdışında bunlara denkliği kabul edilmiş kurumların öğrencisi olmaları şartı aranır.

Bursiyerin durumunda değişiklik olması halinde belgelemek zorundadır. Bursiyerlerimiz okudukları her yıl için, belirtilen tarihler arasında güncel transkriptini ve öğrenci belgesini göndermekle yükümlüdür.

Öğrenci değişim programı ile yurtdışı eğitim programına (Erasmus vb) giden ve dönüşte kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, istenen belge ve bilgilerin iletilmesi halinde yurt dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

Burslar, Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince öğrencinin banka hesabına havale edilir.

Geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmemektedir.

İstenen bilgi ve belgelerin zamanında iletilmemesi,
Beyandan farklı evrak tesliminin yapılması,
Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almış olması,
Transkript ve gerekli diğer güncellemelerin zamanında yapılmaması,
Bursiyerin yıl sonu transkript ortalamasının 2,01′ den az ve 2’den fazla başarısız dersin olması durumunda,
Burs ödemesinin durdurulması veya tamamen iptaline gerekçe olur.

Hayır, belgeler belirtilen güne kadar eksiksiz teslim edilmelidir. Daha sonra belge tamamlamak gibi bir durum söz konusu olmamaktadır.
Belgelerimi gönderdim ama bursiyer seçilmedim, belgelerimi iade ediyor musunuz?
Burs sonucuna ilişkin olumlu yanıt alınmadan gönderilmiş belgeler iade edilmemektedir.

İlgili Burs kontenjanına giren öğrencilerimizin e-posta adreslerine bilgi maili gönderildikten sonra evraklar 15 gün içinde İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne kargo ile veya elden teslim edilmelidir.

Sınav sonuç belgesi fotokopisi,
Ara sınıfta olup ilk müracaatlar için öğrenci belgesi ve transkript belgesi,
Öğrencinin bir adet fotoğrafı,
Nüfus kayıt örneği,
Aile çalışanlarının maaş bordrosu,
Emeklilerden emekli cüzdan fotokopisi,
Babanın veya annenin işsiz olması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumundan Ticaret Odası’nda kayıtlı olmadığına dair belge,
Adli sicil kaydı,
Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi,
İkametgâh belgesi,
Ev kira ise kira kontratı fotokopisi,
Tapudan ailesi üzerinde kayıtlı mal olup olmadığını gösterir yazı,
Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi,
İş Bankası hesap cüzdanı fotokopisi,
Burs Taahhütnamesinin imzalı bir nüshası.

Başvuru sonuçları Komisyon tarafından değerlendirme yapıldıktan sonra adayların e-posta adreslerine bilgilendirme mesajı ile gönderilir.

Şirket tarafından burs verilecek öğrenciler şirketin Burs Değerlendirme ve Tespit Komisyonu tarafından Burs Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre değerlendirilir.

Başvuru sürecimiz hazırlık okuyacak öğrenciler için de aynıdır. Bursiyer kabul edilmeniz durumunda, ara dönem transkript belgesi gönderemiyorsanız, yıl sonu alacağınız Başarı Belgesi ile Öğrenci Belgenizi göndermeniz yeterli olacaktır.

Evet verilebilir, başvuruda bulunabilirler.

Evet, ara sınıf öğrencileri de burs başvurusunda bulunabilirler.

T.C Vatandaşı olmak,
Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
Ara sınıflar için; Genel Başarı Ortalaması 4 üzerinden en az 2.01 olup bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmış olmak.(Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 2 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmektedir.)

Burs başvuruları her yıl 15 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında bereketenerji.com.tr adresindeki ilana başvurularak online olarak yapılır.

Bereket Enerji Grubu bünyesinde staj yapan stajyerler, belirlenmiş veya yeni tanımlanacak yükümlülüklere uymak zorundadırlar.
Stajyerler, staj yerlerinde kendilerine verilen işleri zamanında ve istenilen şekilde eksiksiz olarak yapmakla sorumludurlar.
Stajyerler, staj yerlerinde her türlü araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına özen gösterirler.
Stajyerlerin, staj yaptığı bölümün yöneticisinden izin almadan devamsızlık yapma hakkı yoktur. Ancak mazereti uygun bulunan durumlar için staj yeri bölüm yöneticisi tarafından izin verilir.
Stajyerler, teorik eğitimlerini aldıkları konulara ilişkin olarak bilgi becerilerini geliştirmek ve tecrübe kazanmak amacıyla saha çalışmalarına katılabileceklerdir. Bu öğrenciler için 4857 sayılı İş Kanun ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin kanun, tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümlere uymakla yükümlüdürler. Bu çerçevede stajyer öğrencilerin yükümlülüğü çalışmaları izlemekle sınırlıdır.
Şantiyeler, fabrikalar ve işletmeler bünyesinde görev yapan stajyerler sahaya çıktığı işyerinin yetkilisi veya şefi sorumluluğunda olup işyeri mevzuatı, çalışma mevzuatı, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili yönergeler doğrultusunda emir ve talimatları ile hareket etmek zorundadırlar.
Stajyerler İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kurulunda belirlenmiş olan koruyucu güvenlik elbiseleri ve yalıtkan ayakkabı yanı sıra tüm iş güvenliği kıyafet, araç, gereç ve malzemelerini kullanmakla yükümlüdürler.
Stajyerler sahada oldukları süre içerisinde baretsiz dolaşmayacaklardır.
Stajyerler; Üniversitelerin, MYO, Meslek Liselerinin yetkilileri tarafından onaylanmış “Staj Defteri” edinmekle yükümlüdürler.
Staj süresince staj programına uygun olarak yürüttüğü çalışmalarını, günü gününe bu deftere işlemek ve staj yerindeki yöneticiye imzalatmalıdırlar.
Staj süresince şirket Disiplin Yönetmeliği’ne uymakla yükümlüdürler.
Aksi halde stajyer öğrencilerin stajyerliğine son verilerek, bu durum ilgilinin Üniversitesine veya MYO’ na bildirilir. Ayrıca o güne kadar tamamlamış olduğu çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.
Staj süresi sonunda ” Staj Değerlendirme Formu ” online olarak doldurulup İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından mülakat veya yapılan sınav sonuçlarına göre staj başvuruları değerlendirilir.
Staja kabul edildiği halde belirtilen tarihte staja başlamayan / evrak teslimi yapmayan adaylar ikinci kez staj başvurusunda bulunamazlar.
Kontenjan nedeniyle staja kabul edilemeyenler, ikinci kez aynı veya farklı alanda başvuruda bulunabilir.
Başvuru sonuçları adayların e-posta adreslerine bilgilendirme mesajı ile gönderilir.

Bereket Enerji Grubu bünyesinde staj yapacakların; staja başlayacakları tarihte Ön Lisans, Lisans veya yurtdışında bunlara denkliği kabul edilmiş yükseköğretim kurumları öğrencisi olmaları şartı aranır.