Hakkımızda

Bereket Enerji, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretmek amacıyla ilk hidroelektrik santralini 1995 yılında Bereket çayı üzerine kurdu. Merkezi Denizli’de bulunan şirket jeotermal, hidroelektrik, termik, güneş, rüzgar ve çöp gazı kaynaklarından yararlanarak elektrik üretmektedir. Bereket Enerji deneyimli personeliyle kendi fizibilite raporlarını hazırlamakta ve kurduğu enerji santrallerinin tasarımını, inşaatını, montajını ve işletmesini kendisi yapmaktadır.

Bugüne kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından yaklaşık toplamda 750 MW gücünde santralin kurulumunu yapmış ve işletmeye alınmış olup, devralınan santrallerle beraber 1.000 MW’lık temiz enerji kaynaklı santralin işletmesini yapmaktadır.

2014 yılında Bereket Enerji bünyesine katılan Yatağan ve Çatalağzı Termik Santralleri ile birlikte kurulu güç 2.100 MW kapasiteye ulaşmıştır.

Kurumsal Değerlerimiz

  • Enerji kaynağımız olan müşterilerimizin mutluluğuna değer katarak sadakatini sağlarız.
  • Aidiyet duygusuna sahip, alçakgönüllü, takım olmaya önem veren ve sınırları zorlayan yaratıcı çalışanlarız.
  • Çalışanın mutluluğuna ve potansiyeline önem veren, yeniliğe açık, adil ve tutarlı yönetim anlayışına sahibiz.
  • Verimli ve etkin çalışmayı prensip haline getirerek ileri teknolojiyi İSG normlarına uygun kullanır, küresel değerlere bağlı kalan enerjimiz ile gelecek nesilleri aydınlatırız.
  • Farklı kültürlere ve sürdürülebilir yaşama saygılı sosyal sorumluluk projelerinde çevre bilinci ile hareket ederiz.

Kalite Politikası

Ürün ya da hizmeti ekonomik bir şekilde müşteri odaklı olarak üretirken paydaşların taleplerine cevap veren bir kalite yönetim sistemini kurmak. Yapılacak her işi ilk seferinde tam, doğru, eksiksiz bir şekilde ve zamanında yapmak. Değer yaratmayan işlem ve faaliyetleri ortadan kaldırarak kaynakları verimli bir şekilde kullanmak.

Çevre Politikası

Faaliyetlerini çevre konusundaki ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak yürütmek. Çalışanlarının ve tedarikçilerinin çevreye duyarlı bir şekilde çalışmaları için yetkin, eğitimli ve donanımlı olmalarını sağlamak. Doğal zenginliklerimizi korumayı temel anlayış edinmek, inşaat, üretim ve diğer iş faaliyetlerinden oluşacak potansiyel tehlikelerin çevre etkilerini önceden belirleme, minimize etme veya ortadan kaldırma konusunda gerekli önlemleri almak.